1.
Văn Hữu P, Quang Trung N, Xuân Thắng T, Mạnh Chiến D. TẠO HÌNH KHUYẾT THIẾU ỐNG HỌNG SAU CẮT HẠ HỌNG THANH QUẢN TOÀN PHẦN BẰNG VẠT ĐẢO ĐỘNG MẠCH THƯỢN ĐÒN: CA LÂM SÀNG. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3235