1.
Minh Hoàng L, Phượng Nhật Quỳnh H, Thị Thư T, Thị Thanh Hương T, Quang Vinh L, Văn Thống N. KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3237