1.
Minh Anh P, Trung Thọ L. TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ BỘC LỘ CỦA PD-L1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3238