1.
Thanh Vũ P, Thị Thùy Dương N, Văn Tập N, Minh Quang L, Đức Huệ N, Thị Diện P. CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3242