1.
Thị Ngọc P, Đình Tuyến N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG THEO THỂ BỆNH Ở TRẺ MẮC THALASSEMIATẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3243