1.
Hoàng Nhân L, Thành Long N. KHẢO SÁT TỈ LỆ TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3244