1.
Văn Nguyên N, Ngọc Quang L, Văn Tập N, Quỳnh Trúc N. ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3246