1.
Thị Mai Huệ L, Đình Anh H, Xuân Khái N, Văn Nhân N, Trung Dũng N. ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3247