1.
Thanh Hà T, Lĩnh Toàn N, Quang Duật N, Quang Huy D. NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC TRÊN 10MM. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3249