1.
Thị Yến Nhi T, Thị Thúy Duy N. KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG DẠNG POLIP Ở ĐẠI TRỰC TRÀNG BẰNG NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3251