1.
Văn Vĩnh T, Minh Trí Đoàn, Xuân Vĩnh T. CHỈ SỐ NHA CHU, NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN 1 BETA TRONG DỊCH NƯỚU Ở RĂNG MANG MÃO. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3257