1.
Văn Nút L, Đức Tín L, Hữu Thao N, Thảo Nghi L. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG CLARIVEIN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3259