1.
Bảo Huy L, Đức Công N. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO KLEBSIELLA PNEUMONIA SINH ESBL TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3260