1.
Huy Khánh N, Thị Vân Anh N, Hải Yến H. GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ TREC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH BẨM SINH Ở TRẺ EM. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3268