1.
Văn Tường L, Anh Chi N, Thị Thu Hiền P, Thị Dung Đào. HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NHẠY CẢM NGÀ BẰNG KEM CHẢI RĂNG P/S SENSITIVE Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3269