1.
Đắc Phương P, Hùng Kiên Đỗ. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOMA XƯƠNG GIAI ĐOẠN II BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ MAP BỔ TRỢ TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3603