1.
Văn Linh H, Dương Chí Thiện Đoàn, Văn Trầm T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2022. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3606