1.
Đinh Lê N, Thị Việt Hà N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3607