1.
Tiểu Ngọc H, Minh Tuấn V, Thị Mỹ Khanh Đỗ. KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN Ở THAI KỲ CÓ ĐỘ MỜ DA GÁY DÀY TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3608