1.
Thị Kim Oanh Đỗ, Triệu Hùng Đặng. KẾT QUẢ LÀNH THƯƠNG CÓ SỬ DỤNG NƯỚC SÚC MIỆNG DR.ECA SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BẰNG THANG ĐIỂM IPR. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3611