1.
Thị Lan Chi N, Trần Hưng H, Quang Thuận L. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3612