1.
Ngọc Anh T, Thị Hạnh C. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH PHỔI MÔ KẼ. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3615