1.
Văn Tại N, Văn Phúc H. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3616