1.
Thanh Hà Tuấn N, Thị Mỹ Bình N. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM PHỔI CỦA VIÊN NANG MỀM TỐNG VỆ NHÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3617