1.
Vân Trường C, Mạnh Hùng T, Văn Nam L. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022). VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3622