1.
Đắc Đông P, Lê Thắng P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3624