1.
Thị Năm L, Duy Ánh N, Tuấn Đạt Đỗ, Quang Vinh T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO TỒN TỬ CUNG TRONG MỔ LẤY THAI BỆNH LÝ RAU TIỀN ĐẠO CÀI RĂNG LƯỢC CÓ SẸO MỔ ĐẺ CŨ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3625