1.
Huyền Sanh S, Ngọc Diễm L, Ngọc Chi Lan N, Hoàng Ngân N, Minh Hoàng L. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3627