1.
Bá Tuấn L, Văn Hướng N, Đức Thảo M. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CỦA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH TRỤ Ở KHUỶU TAY. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3628