1.
Văn Hoàn P, Việt Hằng Đào. GIÁ TRỊ ĐIỆN DẪN SUẤT NIÊM MẠC Ở BỆNH NHÂN BARRETT THỰC QUẢN TRÊN NỘI SOI. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3629