1.
Việt Hằng Đào, Ngọc Hoa L, Phúc Bình N, Duy Hải Đinh, Thanh Tùng N, Văn Long Đào. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN POLYP ĐẠI TRÀNG GẦN. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3630