1.
Tấn Hưng Đinh, Thị Tuyết Trinh N, Huệ Nghi T, Quan Nghiệm L. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3631