1.
Thị Thanh Mai Đỗ, Tiến Quang N, Văn Quân P. KẾT QUẢ HOÁ TRỊ TRƯỚC PHẪU THUẬT BỆNH UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II, III BẰNG PHÁC ĐỒ TCH. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3632