1.
Thị Nhung L, Hoàng Thanh N. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3635