1.
Hoàng Quốc Chinh Đỗ, Quang Trung N. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3637