1.
Kim Huệ N, Hoàng L. NHẬN XÉT PHẪU THUẬT SOI BUỒNG TỬ CUNG CAN THIỆP MỘT SỐ TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3638