1.
Thị Trang Đỗ, Công Long N. KHẢO SÁT MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG NGOÀI THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3641