1.
Khánh Sơn H, Quang Dũng T, Hoài Nam N, Văn Minh P. STRESS Ở TRẺ VẸO CỘT SỐNG VÔ CĂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ÁO NẸP CHỈNH HÌNH. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3643