1.
Tuấn Linh L, Đăng Sơn N, Ngọc Cương N. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3646