1.
Thị Phương Thuý L, Thị Việt Hà N. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DƯỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3651