1.
Thị Minh Phượng B, Thế Điệp N, Như Quỳnh T, Thị Thúy Diệu H. NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU VỚI MICROALBUMIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP II TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3652