1.
Quang Vinh P, Phương Nam N, Quang Sang Đỗ. ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG KHỚP CỔ BÀN CHÂN SAU PHẪU THUẬT LẤY NỬA TRƯỚC GÂN CƠ MÁC DÀI. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3654