1.
Thị Kiều Sa Đặng, Thị Thịnh N, Huỳnh Như M. NGHIÊN CỨU TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CEPHALOSPORIN ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI NĂM 2021. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3658