1.
Thanh Kim Huệ N, Thị Phương Thủy N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIÊM KHỚP CỘT SỐNG Ở BỆNH NHÂN NỮ GIỚI. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3724