1.
Thanh Hà N, Cẩm Phương P. KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3725