1.
Thị Quỳnh Nga N, Hạnh Trang Đỗ. ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH VÕNG MẠC Ở TRẺ ĐẺ NON DƯỚI 32 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3729