1.
Thị Thu Vân L, Văn Đức P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH CỦA PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CHƯA VỠ. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3730