1.
Như Nghĩa N, Quốc Việt L, Huỳnh Ngọc Tân M. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI LÂM SÀNG VÀ ĐIỆN DẪN TRUYỀN THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ BẰNG THẬN NHÂN TẠO THƯỜNG QUY KẾT HỢP HDF-ONLINE. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3732