1.
Diệu Linh Đặng, Mạnh Thắng P, Thế Việt T, Nguyễn Uyên Chi L. ĐẶC ĐIỂM NHẠY CẢM KHÁNG SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO TÁC NHÂN KLEBSIELLA PNEUMONIAE. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3733