1.
Hồng Hoa N, Thị Vân Khanh Đinh. TỶ LỆ CHẤP NHẬN ĐẶT QUE CẤY TRÁNH THAI IMPLANON CỦA SẢN PHỤ SAU SINH 6-12 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3734